Έγκριση ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Ιδιωτικού Χρέους

25/06/2021


Έγκριση ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Ιδιωτικού Χρέους

Αθήνα 25 Ιουνίου 2021 

Ο Όμιλος Τότση Συμβουλευτικές Υπηρεσίες πιστοποιήθηκε ως Επίσημος Εμπειρογνώμονας στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.