Νομικές Υπηρεσίες


   

Ο Όμιλος Τότση κατά τη συνέχιση της ίδρυσής του το 1968 οργάνωσε τμήμα νομικών υπηρεσιών. Το Συμβουλευτικό και νομικό τμήμα με εξειδικευμένους Συνεργάτες δραστηριοποιείται σε πλήθος τομέων του Δικαίου.

Με ειδικότερη εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο, επεξέτεινε τις δραστηριότητές του στη συνέχεια στο Εμπορικό, Αστικό, Ποινικό και στο δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών.