Αστικό Δίκαιο


   

Αστικό Δίκαιο
 
1. Δίκαιο Συμβάσεων
Το δίκαιο των συμβάσεων ρυθμίζει την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Η αυξημένη αποδεικτική αξία των έγγραφων συμφωνιών εμφανίζεται από την δεσμευτικότητα των όρων τους και καθιστά την σύνταξη συμβολαίων έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα νομικής εξειδίκευσης.


Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας είναι σε θέση να αναλάβουν
- Τη διαπραγμάτευση των συμβατικών όρων
- Τη σύνταξη των συμβάσεων οποιασδήποτε φύσης και τον έλεγχο των συμβατικών όρων
- Παραβάσεις συμβατικών όρων και συμβατικών ρητρών
- Υποθέσεις ακυρώσεων συμβάσεων


2. Κληρονομικό Δίκαιο
Το κληρονομικό δίκαιο αποτελεί ιδιαίτερο σημαντικό κλάδο του Αστικού Δικαίου καθώς ελέγχει τη νομική διευκρίνιση της διανομής των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντα προσδιορίζοντας επίσης τις νομικές σχέσεις που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της ζωής του.


Η έμπειρη νομική ομάδα μας έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει και να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των εντολέων μας παρέχοντας
- Ενημέρωση και διευκρίνιση των όρων της νομοθεσίας του κληρονομικού δικαίου για τη σύνταξη των διαθηκών
- Ανάκληση διαθηκών
- Αγωγές κληρονομικής περιουσίας
- Καταπιστεύματα και κληροδοσίες
- Επίλυση κληρονομικών διαφορών είτε εξωδικαστικά είτε δια δικαστικής αντιπροσώπευσης.
Η έμφαση που δίνουμε στη λεπτομέρεια έχει μεγάλο ρόλο στην επιτυχή έκβαση των κληρονομικών διαφορών.


3. Οικογενειακό Δίκαιο
Τα οικογενειακά ζητήματα αποτελούν πιθανότατα τον τομέα του Δικαίου με τον οποίο οι πολίτες έχουν τη μεγαλύτερη εξοικείωση καθώς οι οικογενειακές σχέσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.


Το οικογενειακό δίκαιο αποτελεί έναν τομέα ιδιαίτερης φύσης αφού εμπεριέχει ευαίσθητα προσωπικά θέματα που απαιτούν διακριτική μεταχείριση.

Πρωταρχικός στόχος των δικηγόρων μας είναι να χειριστούν αποτελεσματικά αλλά και με διακριτικότητα κάθε υπόθεση ανεξάρτητα από το πόσο πολύπλοκη είναι είτε εξωδικαστικά είτε δια δικαστικής αντιπροσώπευσης.