Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο


   

Παρέχουμε νομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την παροχή ποιοτικών και καινοτόμων λύσεων στην ίδρυση, διαχείριση και διοίκηση μιας εταιρείας, εξατομικευμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

Πολυετή εμπειρία σε θεμελιώδη ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου όπως:

• Γενικές εταιρικές Συμβουλές
• Σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών
• Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών
• Συγχωνεύσεις και εξαγορές
• Φορολογικός Σχεδιασμός
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στις συμβάσεις πώλησης
• Σύνταξη των συμβάσεων πώλησης και ενεργή συμμετοχή στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις
• Αντιπροσώπευση στο δικαστήριο στη περίπτωση δικαστικής διαμάχης λόγω παραβίασης συμβολαίου
• Προστασία συμφερόντων σε εμπορικές και εταιρικές διαμάχες

Αυτό που μας κάνει μια από τις πιο αξιοσέβαστους ομίλους ανάμεσα στις επιχειρήσεις είναι όχι μόνο η εξειδίκευση και η πλήρης γνώση του εταιρικού κόσμου αλλά και η απόλυτη συγκέντρωσή μας στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας και επενδύουμε σε αυτές.