Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


   

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του Ομίλου Τότση στοχεύουν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού και του χρηματοοικονομικού τομέα.

Ο όμιλός μας απαρτίζεται από πλήρως καταρτισμένους οικονομολόγους, δικηγόρους, λογιστές και εξωτερικούς συνεργάτες με εκτεταμένη εμπειρία στο όραμα του επιχειρηματικού κόσμου.

Περιλαμβάνονται θέματα όπως η ίδρυση και οργάνωση μιας εταιρείας, εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού, αποτελεσματικές στρατηγικές για την ανάπτυξη του οργανισμού καθώς και εισαγωγή των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες.

Αναλαμβάνει τη διαχείριση και διεκπεραίωση φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών, εταιρικών και πάσης άλλης φύσεως νομικών θεμάτων.

Επιπλέον, εξασφαλίζει την οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών αγοράς στο εσωτερικό και το εξωτερικό όπως και σεμινάρια εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Οι σύμβουλοι μας εργάζονται στενά με την εταιρεία σας και

- Αξιολογούν την τρέχουσα θέση σας στην αγορά. Το καλύτερο στρατηγικό πλάνο είναι διαφορετικό για την κάθε εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της εταιρείας, τον τομέα δραστηριότητά της, την οικονομική της κατάσταση καθώς και την γενική εικόνα της αγοράς που στοχεύει.
- Θέτουν ρεαλιστικούς και φιλόδοξους στόχους
- Αναπτύσσουν ένα αποτελεσματικό πλάνο το οποίο προάγει την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας σας.

- Σχεδιάζουν ένα λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής αποκλειστικά για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε οργανισμού.


Έχοντας χτίσει μια μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες μας η ομάδα μας συνεχίζει να τους κατευθύνει ώστε να εξελίσσονται, να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και να λύνουν τα πιο πολύπλοκα επιχειρηματικά ζητήματα.

Βασιζόμαστε στην καινοτομία και τη δημιουργική σκέψη, στην εμπειρία ενός μεγάλου ομίλου, στην ευελιξία και την εγγύτητα στη σχέση με τους πελάτες μας.