Συγχωνεύσεις - Μετατροπές - Αποσχίσεις Εταιρειών


   

Ο Όμιλος Τότση αναλαμβάνει πλήρως την κάλυψη Συγχωνεύσεων αλλά και Μετατροπων και  Αποσχίσεων εταιρειών. Το εξειδικευμένο του επιτελείο απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι διατηρούν την τεχνογνωσία να φέρουν εις πέρας τέτοιου είδους εργασίες που χρίζουν μεγάλης προσοχής καθώς και πλήθους φοροοικονομικών γνώσεων.

Οι σύμβουλοι του Ομίλου θα φροντίσουν να συγκροτήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο ώστε είτε η Συγχώνευση είτε η Μετατροπη είτε η Απόσχιση να γίνει με τους πιο ευνοϊκούς όρους για τον πελάτη.


Ακόμα, αντικείμενο του Ομίλου Τότση αποτελεί η εξέταση ενός δυνητικού στόχου για συγχώνευση, εξαγορά, ιδιωτικοποίηση ή κάποια άλλη παρόμοια συναλλαγή εταιρικής χρηματοδότησης.


Για την ελαχιστοποίηση του λάθους πραγματοποιούνται έρευνες που έχουν να κάνουν με τη συμβατότητα, τον δημοσιονομικό έλεγχο, τις μεταπωλητικές ευκαιρίες κτλ.