Επιστημονική Δραστηριότητα


   

  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο Όμιλος Τότση διαθέτει το περιοδικό «ΛΟΓΙΣΤΗΣ», το οποίο κυκλοφορεί κάθε μήνα από το 1954 και διαβάζεται από λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομολόγους, οικονομικούς διευθυντές και επιχειρηματικά στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Επίσης εμφανίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή 10 ημέρες πριν από την κυκλοφορία του σε έντυπη μορφή. Η ύλη του «ΛΟΓΙΣΤΗ» περιλαμβάνει φορολογικά, λογιστικά, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, όλες τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και ειδικά θέματα, ειδήσεις, κρίσεις και σχόλια.

Επιπλέον προσφέρει σειρά επιστημονικών βιβλίων που περιλαμβάνει τους κώδικες Φορολογικής Νομοθεσίας με όλα τα επιμέρους θέματα που άπτονται σε αυτούς καθώς και ερμηνείες της φορολογικής νομοθεσίας και νομολογίας.

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ LOGISOFT 

'Ερχεται να απαντήσει στις ανάγκες τις νέας εποχής. Εμείς, έχοντας σαφή προσανατολισμό την ανάπτυξη, και αντλώντας δύναμη από όλους εσάς που στηρίζετε τις προσπάθειές μας εδώ και πολλές δεκαετίες παρέχουμε την Τράπεζα πληροφοριών LOGISOFT.

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με φορολογικά, λογιστικά, οικονομικά και εργατικά θέματα τα οποία είναι άμεσα και εύκολα προσπελάσιμα. Η Τράπεζα πληροφοριών LOGISOFT αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και έγκυρη βάση δεδομένων με καθημερινή ενημέρωση και με την εγγύηση της μακρόχρονης εμπειρίας του Ομίλου Τότση.