Συνεργασία της Totsis Group και bakertilly με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

30/05/2021


Συνεργασία της Totsis Group και bakertilly με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

 

 

Αθήνα 29.05.2021

 

Συνεργασία της Totsis Group και bakertilly με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.