Βράβευση του Ομίλου Τότση

01/06/2023


Βράβευση του Ομίλου Τότση

 

Βράβευση του Ομίλου Τότση στα βραβεία BRANDS WITH HISTORY από το ΕΚΑΛΗ Α.Ε.

 

Χρήστος Τότσης

 

Όμιλος Τότση

 

 

Νίκος Τότσης και Χρήστος Τότση

 

Νίκος Χρ. Τότσης και Χρήστος Ν. Τότση