Totsis Group 67 Χρόνια


   

 

Totsis Group, 67 Χρόνια επιτυχίας με δέσμευση και μετρήσιμα αποτελέσματα


O Όμιλος που συνεχίζει να πιστεύει ότι μπορεί και πρέπει να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Επιχειρήσεις. Με επιμονή και πάθος, αδιαλείπτως, ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες των εταιρειών που τον εμπιστεύονται και τον θέλουν πάντα δίπλα τους.


67 ΧΡΟΝΙΑ «ΛΟΓΙΣΤΗΣ»

 

Το μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «ΛΟΓΙΣΤΗΣ» συμπλήρωσε φέτος 67 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο χώρο της Λογιστικής, Φοροελεγκτικής και Νομικής κοινότητας. Το πρώτο τεύχος του κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1954 και εκδότες του ήταν αρχικά ο αείμνηστος Νικόλαος Αλικάκος και τρία έτη αργότερα δηλ. από 1.1.1957 οι αείμνηστοι και ρέκτες Νικόλαος Χρ. Τότσης και Δημήτριος Στ. Γεωργιλής, δύο νέα πολύ αξιόλογα στελέχη τότε, που εξελίχθηκαν αμφότεροι ως την ανώτατη βαθμίδα του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Εξήμισυ δεκαετίες αδιάκοπης και συνεχώς εκσυγχρονιζόμενης και βελτιούμενης έκδοσης ενός επιστημονικού περιοδικού στη χώρα μας αποτελεί πραγματικό άθλο - όταν, μάλιστα, η εκδοτική προσπάθεια στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των συνδρομητών του. Δεν είναι πολλά τα έντυπα που θα μπορούσαν να επιδείξουν ένα τέτοιο επίτευγμα.


Ο «ΛΟΓΙΣΤΗΣ» έθεσε από την πρώτη στιγμή της έκδοσής του ως σκοπόν και επιδίωξή του την επιστημονική πληροφόρηση των Λογιστών, των φοροελεγκτικών οργάνων, αλλά και των οικονομικών στελεχών των επιχειρήσεων γενικότερον. Στις βασικές του επιδιώξεις περιλαμβάνονταν, επίσης, η βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης και της επαγγελματικής κατοχύρωσης των Λογιστών.


Σήμερα, ύστερα από εξήντα πέντε χρόνια συνεχών αγώνων και προσπαθειών, οι άνθρωποι του περιοδικού μπορούν να υπερηφανεύονται ότι ο «ΛΟΓΙΣΤΗΣ» δικαιώθηκε πλήρως. Η λογιστική, η ελεγκτική και η φορολογική νομοθεσία οργανώθηκαν επί συγχρόνων διεθνώς αναγνωρισμένων και εφαρμοζόμενων βάσεων και αποτελούν πολύτιμους βοηθούς στο έργο των λογιστών. Παράλληλα, το λογιστικό επάγγελμα απαλλάχθηκε από τους άσχετους και τους «αλεξιπτωτιστές» και κατοχυρώθηκε πλήρως με το Ν. 2515/1997 και το Π.Δ. 340/1998, αλλά και με τις σχετικές διατάξεις των ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.


57 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΤΟΤΣΗ»


Δέκα χρόνια μετά την έκδοση του περιοδικού «ΛΟΓΙΣΤΗΣ» ιδρύθηκε η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «Εκδόσεις ΤΟΤΣΗ» με σκοπό την έκδοση φορολογιστικών βιβλίων, όπως Ερμηνεία Φορολογίας Εισοδήματος, Ερμηνεία Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, Ερμηνεία Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου κ.λπ., καθώς και την έκδοση Κωδίκων Φορολογικής και Εμπορικής Νομοθεσίας.


Το έτος 1967 ανέλαβε τα ηνία του περιοδικού και των φορολογιστικών εκδόσεων η δεύτερη γενιά υπό την ηγεσία του Χρήστου Τότση, ο οποίος είναι πτυχιούχος οικονομικών και εμπορικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Λωζάννης (1961 - 1964) και πτυχιούχος νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (1964 - 1967).


Ο Χρήστος Τότσης ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως δικηγόρος το έτος 1968 παράλληλα με τις εκδοτικές δραστηριότητες. Επίσης, άρχισε να συγγράφει τα πρώτα του βιβλία και να αρθρογραφεί στο περιοδικό «ΛΟΓΙΣΤΗΣ». Μέχρι σήμερα που είναι 84 ετών, συνεχίζει να εργάζεται τόσο στο περιοδικό, όσο και στις λοιπές εκδόσεις, τις οποίες συνεχώς ανανεώνει και εμπλουτίζει.


21 ΧΡΟΝΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΤΣΗ»


Το έτος 2000 το περιοδικό «ΛΟΓΙΣΤΗΣ», οι εκδόσεις «ΤΟΤΣΗ», ο κλάδος των συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, ο κλάδος των λογισμικών προϊόντων και η Τράπεζα Πληροφοριών Logisoft, αποτέλεσαν το brand «Όμιλος Τότση». Δέκα χρόνια μετά, δηλ. το έτος 2010, αναλαμβάνει τα ηνία η τρίτη γενιά με τον Νικόλαο Χρ. Τότση, με σπουδές στα οικονομικά και στην διοίκηση επιχειρήσεων, ο οποίος δίνει μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη της δραστηριότητας των συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών και στην ηλεκτρονική ενημέρωση του περιοδικού «ΛΟΓΙΣΤΗΣ».


Σήμερα ο «Όμιλος Τότση» δραστηριοποιείται στα εξής:

 

1. Στην παροχή συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για θέματα ίδρυσης, εκπαίδευσης, οργάνωσης, ανάπτυξης, ποιότητας επενδύσεων, αγοράς, παραγωγής.

2. Στη διαχείριση και διεκπεραίωση θεμάτων φορολογίας, εργατικών, ασφαλιστικών, επενδυτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3. Στην αναδιάρθρωση χρεών και στη διαχείριση δανείων.

4. Στην προώθηση και επίτευξη του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020.

5. Στη διεκπεραίωση διαφορών μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων και Δημοσίου.

6. Στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.

 


Εκτός από τις ανωτέρω δραστηριότητες, προσφάτως ο «ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΤΣΗ» συνέστησε μαζί με την ανώνυμη εταιρεία «ΔΙΑΡΧΩΝ» την «NTS CONSULTANTS», με σκοπό την ανάληψη και εκπόνηση τεχνικών, οικονομοτεχνικών, αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών μελετών παντός είδους και κατηγορίας έργων δημοσίων, ιδιωτικών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κλπ. στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.


Ο Όμιλος Τότση απαρτίζεται από πλήρως καταρτισμένους οικονομολόγους, δικηγόρους, λογιστές και εξωτερικούς συνεργάτες με εκτεταμένη εμπειρία στο όραμα του επιχειρηματικού κόσμου.