Εγχειρίδίο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα

08/05/2018

Εγχειρίδίο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα

Συχνές ερωτήσεις που αφορούν στην Δ.Ε.Δ. και τις αρμοδιότητές της (Απρίλιος 2018)

περισσότερα...

Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών: Από 9 Μαΐου πιλοτική εφαρμογή

25/04/2018

Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών: Από 9 Μαΐου πιλοτική εφαρμογή

Με στόχο τη μείωση διοικητικού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών, τη διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τις 9/5/2018 ξεκινά πιλοτικά ....

περισσότερα...

Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

11/04/2018

Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Με την παράγραφο 9 του άρθρου 112 του Ν. 4387/2016 προστέθηκε το άρθρο 43Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με το οποίο ενσωματώθηκαν σ αυτόν οι ρυθμίσεις του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 περί ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία απέκτησε έτσι μόνιμο χαρακτήρα.

περισσότερα...