Αναδιάρθρωση Δανείων - Τραπεζικό Δίκαιο


   

Τραπεζικό Δίκαιο και Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες


Οι εξειδικευμένες γνώσεις των δικηγόρων μας στα θέματα του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε στις εμπορικές ανάγκες των πελατών μας, ακόμα και στις πιο περίπλοκες συναλλαγές.


Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους εντολείς μας στην αντιμετώπιση των επιχειρηματικών τους ζητημάτων, είτε παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες ή δυναμική εκπροσώπηση στο δικαστήριο.


Διαθέτουμε τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχημένη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας αναφορικά με:
- Σύνταξη τραπεζικών και μισθωτικών συμβάσεων
- Σύνταξη συμβάσεων ομολογιακών δανείων και συμφωνίες αντιφώνησης της νομής
- Ενασχόληση με τους όρους των συναλλαγών και των επιτοκίων
- Επίλυση διαφορών μεταξύ πιστωτών και χρεωστών
- Εξαγορές
- Χρηματοδότηση έργων
- Χρηματοδότηση κατασκευών και ακινήτων
- Εταιρικό δανεισμό
- Πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων
- Μεταφορά κεφαλαίων και διαχείριση επενδύσεων
- Ομόλογα
- Χρηματοδοτική μίσθωση
- Κοινοπρακτικά δάνεια
- Αναδιοργάνωση εταιρειών με σκοπό την ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και της αύξησης του κέρδους
- Χρεοκοπία
- Τιτλοποίηση
- Αναχρηματοδότηση δανείου
- Τραπεζικοί κανονισμοί
- Αντιπροσώπευση στο δικαστήριο σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης


Οι πολύτιμες γνώσεις και η εκτεταμένη εμπειρία των νομικών μας συμβούλων, μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε υψηλού επιπέδου χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και να βρισκόμαστε στην αιχμή των εξελίξεων σχετικά με τις σημαντικότερες εκφάνσεις του τραπεζικού δικαίου. Η ομάδα μας είναι εξαιρετικά συνδεδεμένη με ειδικούς σε όλους τους τομείς πετυχαίνοντας άψογες συνεργασίες για το κέρδος των πελατών.