Νέα Συνεργασία


   

Νέα Συνεργασία

 

Αθήνα 29.05.2021

 

Συνεργασία της Totsis Group και bakertilly με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.