Διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.

02/04/2018

Διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.

Η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας προβλέπεται με πολλές λεπτομέρειες από τις διατάξεις των άρθρων 11 - 14 του Κ.Ν. 2190/20.

περισσότερα...